Alexander's 1st St Patty's Day #bradbarnwellphotography #happystpattysday #babysmirk #babyleprechaun #blueeyes